Skip to main content

De website Solutions2care is in mei 2021 vernieuwd. Toch wil ik de blog van 2018 nogmaals met jullie delen:

Maandagochtend 4 juni, en de wekker gaat. Op de radio gaat het over dat wij als mens de mens centraal willen stellen. Kijkend naar de zorg en de toename in zorgzwaarte, hoor en lees je veel berichten over het handen te kort in de zorg, voor nu en in de toekomst. Tevens wordt gekeken hoe mensen als zij instromer geschoold kunnen worden om in dit prachtige werkgebied te kunnen en mogen werken. In de zorg ligt het accent m.i. ook nog sterk op het mensgericht denken.

Het CBS heeft beraamd dat 20 tot 40 duizend mensen ieder jaar extra nodig zijn in de zorgsector. Het huidige paradigma van de vereniging van zorgondernemers, Actiz, is dat er twee mensen nodig zijn voor het invullen van 1 fte. Dit moet veranderen!

Door goed organiseren is het mogelijk om met grote en vaste contracten te werken in de zorg. Hierdoor wordt de zorgsector interessant om een boterham te kunnen verdienen. Tevens neemt de deskundigheid van medewerkers toe en is er (veel) minder afstemming nodig waardoor uren efficiënter worden ingezet. De cliënten hebben er baat bij dat er minder professionals aan bed staan die hen beter kennen.

Kijkend naar de groei van de vraag van zorg in de komende jaren, 2 miljoen 80 plussers in 2040, moet ook vol ingezet worden op innovatie. Het is voor de samenleving niet op te brengen als een stijgende hoeveelheid cliënten moet worden verzorgd door een steeds kleinere beroepsbevolking. Was er 100 jaar geleden nog zo’n 30% van de beroepsbevolking nodig om ons van voedsel te voorzien, is dat nu minder dan 2% door inzet van mechanisatie en automatisering. Waarom zou dat in de zorg niet kunnen? Er is een omslag in denken nodig in de zorgorganisaties: van bestuur, midden management tot op de werkvloer. Niet alleen mensgericht, maar vooral ook gericht op het verbeteren van de werkomstandigheden in de zorg door inzet technologie en (combineren) van hulpmiddelen.

Ik hoor al jaren dat de zorgzwaarte toeneemt en daardoor zorgmomenten door twee personen uitgevoerd dient te worden. Het met twee personen werken is met regelmaat niet doelmatig efficiënt. Tijdens de support beursdagen werden we hier zelf ook weer bewust van. Vaak ontstaat er een dialoog tussen de beide medewerkers en raken we uit contact met de cliënt, wat kan leiden tot onduidelijkheden bij de cliënt. Dat deze niet goed weet wat er van hem of haar verwacht wordt, waardoor onnodig tegenwerking kan ontstaan, wat niet ten goede komt aan comfort van de cliënt en het lichter werken aan bed.

Om het werk in en rondom bed te verlichten dienen we anders naar zaken te leren kijken en juist de technologie en hulpmiddelen voor ons te laten werken. Te denken valt aan zowel hulpmiddelen die de zelfredzaamheid van cliënten vergroten, waardoor minder zorg ingezet hoeft te worden, als ook hulpmiddelen die de werkzaamheden van de zorgmedewerker verlichten en veraangenamen en het alleen werken aan bed mogelijk maakt.

Met de juiste combinaties van hulpmiddelen kan de cliënt daar waar mogelijk worden gerevalideerd om de zelfredzaamheid te verbeteren c.q. te onderhouden. Denk bijvoorbeeld aan het zelf draaien en op de rand van het bed zitten. Of een ‘steuntje in de rug ontvangen’ om zo toch met een stalift te kunnen worden getild.

Of met één hulpmiddel verschillende handelingen te kunnen uitvoeren. Dit heeft als voordeel dat er niet voor elke zorgtaak een ander hulpmiddel ingezet dient te worden. Minder hulpmiddelen zorgt voor minder handelingen en heeft een positieve uitwerking op de cliënt (comfort) als ook het doelmatig en efficiënt werken. Denk bijvoorbeeld aan een glijdeken systeem wat de ADL zorg in bed ondersteunt en tevens het tillen uit bed mogelijk maakt. Of een enkele glijzeil-doek waarmee de professional de cliënt in bed kan verplaatsen en/of omrollen, maar ook ingezet kan worden bij het goed positioneren in bed/stoel, of bij het aanbrengen van steunkousen tot de knie of lies. Ook hierin wordt meegedacht in kosten.

Het alleen werken aan bed is echt mogelijk door anders te leren kijken, denken en doen. Solutions2care BV biedt hierin oplossingen om de zelfredzaamheid van de client te onderhouden en het werk met passie en voldoening alleen uit te mogen voeren wat een bijdrage levert aan het leefplezier van de cliënt en werkplezier van de medewerker.

Solutions2care BV werkt tevens met een ICT tool om de zorgorganisatie inzicht te verschaffen in de inzet van hulpmiddelen. Merendeel van de zorgorganisaties werkt op dit moment al met ‘routes’. Hierbij wordt ingestoken op het ondersteunen van zorgactiviteiten. Hierbij wordt mijn inziens nog te weinig aandacht besteed aan de uitvoering: ‘wel of niet inzetten van een hulpmiddel’. Met de ICT tool kan het volgende in kaart worden gebracht:  ‘juiste zorg op het juiste moment door de juiste persoon (kwaliteitsniveau) als ook het juiste hulpmiddel. Men krijgt dan meer zicht op doelmatig efficiënt werken, en of de organisatie van zorg zo is ingeregeld dat men met de juiste hulpmiddelen alleen kan werken, daar waar mogelijk. Ook kan men op basis inzichten bepalen of de zorgroute aangepast dient te worden of de aanschaf van een extra hulpmiddel een prettiger oplossing is.  Méér weten, neem gerust telefonisch contact op. M. 06-46745109. Ik informeer u graag over de mogelijkheden tijdens een bakje koffie.

Met vriendelijke groet,

Trea van der Wijk

Bron: Foto ‘persoon met een stressbal’ Matthias Zomer