Skip to main content

De overheid ondersteunt het langer thuis blijven wonen. En dat is een mooi streven als de burger gezond en met weinig hulpvraag hierin zijn/haar eigen leven kan leiden. In praktijk blijft dat de zorgzwaarte zowel in de thuissituatie als ook in het verpleeghuis toeneemt. Naast de toename in zorgzwaarte treden er door de vergrijzing meerdere zorgprofessionals uit. De instroom daar en tegen blijft achter. Velen zijn van mening dat er meer handen aan bed moeten komen, en worden er initiatieven gestart om o.a. mensen uit het buitenland naar Nederland te halen, en met een gedegen scholingsprogramma in te laten stromen. Op korte termijn is dit een mooi streven, maar wat betekent dit op langer termijn? Want ook deze mensen worden 0uder en het vergrijzing-ontgroeningsmodel laat zien dat in 2050 er mogelijk net zoveel ouderen als jongeren zijn.

Bron:havo.economielokaal

Dus is de vraag niet ‘meer handen aan bed’, maar hoe kunnen we verantwoorde zorg en productiviteit onderhouden c.q. verbeteren?

De artifical intelligent (AI) hulpmiddelen doen nu hun intrede in de zorg om o.a. de zorgprofessional te ondersteunen om effectief te handelen. Denk aan o.a.:

Beide voorbeelden voorkomt onnodig handelen. Dit spaart tijd uit die nuttig besteed kan worden.

Daarnaast kan de inzet van ICT tools om de zorg doelmatig efficient te organiseren ook uitkomst bieden. Door het inregelen van routes en routes met ruimte op basis van de 24 uur workload. Hiervoor kan o.a. de OERplanner worden ingezet. Weet dat een planning gemaakt wordt om gericht op af te kunnen wijken. En door deze inventarisatie van informatie over het hoe, wanneer, waar en door en met wie, kan bij bijvoorbeeld ziekte personeel, gericht schakelen.

Naast dat AI gemak brengt, blijft er nog voldoende fysieke arbeid in en rondom bed over. Dan kan inzet van werkmethoden met de juiste combinatie hulpmiddelen uitkomst bieden. Hierbij is het goed te realiseren wat redenen zijn waarom hulpmiddelen wel of niet actief worden ingezet.

Redenen waarom bepaalde hulpmiddelen niet tot nauwelijks worden gebruikt:

 • Het hulpmiddel is omslachtig in gebruik;
 • Teveel voorbereiding alvorens het hulpmiddel in te kunnen zetten waar het voor bedoeld is;
 • Het hulpmiddel wordt voor meerdere cliënten ingezet waardoor niet altijd duidelijk is waar het product staat;
 • Het hulpmiddel heeft teveel gebruiksmogelijkheden, waardoor niet duidelijk is hoe het te gebruiken;
 • De randvoorwaarden om het hulpmiddel in te zetten zijn niet bekend bij medewerkers;
 • Medewerker is niet vaardig in het gebruik.

Redenen waarom bepaalde hulpmiddelen actief worden ingezet:

 • Wanneer het hulpmiddel individueel ingezet wordt en direct ook voordeel oplevert voor de medewerker;
 • Wanneer het team eenduidig werkt en getraind zijn om het product adequaat en juist in te zetten.

Voorbeeld 1:

De plafondlift. De cliënt wordt op een veilige comfortabele manier getild van bed naar (rol-) (douche)stoel, of van stoel naar stoel, of van bed rechtstreeks naar de badkamer voor bad of brancard. De medewerker ervaart direct het lichter werken.

Voorbeeld 2:

De permanente light Turner satijnen glijlaken of permanente Master Turner Glijdeken (in verschillende maten) waar het bed mee wordt opgemaakt, kan door de zorgprofessional direct worden ingezet voor verplaatsingen binnen de grenzen van het bed. De medewerker kan direct met de zorg beginnen en bij de ADL zorg gebruik maken van het product. Hierin kan een standaardisatie voor het wassen en kleden worden aangeleerd waardoor de client maar minimaal gedraaid hoeft te worden. De permanente glijlaken en/of – glijdeken biedt tevens ondersteuning bij het goed positioneren van de client in (zij)lig en/of zit. Hiervoor kunnen ook positioneringskussens voor worden ingezet. Ook handig bij het geven van wisselligging zoals beschreven in de richtlijn decubitus (maart 2021).

Voorbeeld 3:
De plafondlift of de tillift in combinatie met het permanente glijdeken kan er voor zorgen dat de zorgprofessional alleen de ADL zorg kan uitvoeren, waarbij de plafond- of tillift met glijdeken fungeert als 2e zorgverlener. Ook wel de ijzeren verpleegster van vroeger. De cliënt wordt gelijkmatig van rug naar de zij gedraaid en terug, wat ten goede komt aan ADL zorg als wassen, kleden e.d. Dit biedt de mogelijkheid dat de collega ‘zorgprofessional’, die anders nodig was voor ondersteuning, ingezet kan worden bij een andere cliënt. De één op één zorg komt ten goede aan het interacteren, signaleren, en volledige aandacht voor de cliënt.

De Master Turner glijdeken biedt verschillende uitvoeringen, wat ten goede kan komen in de zorg:

 1. De Master Turner Combi Large die als standaard glijdeken wordt ingezet. In combinatie met de positioneringskussen basis set (maagwig-, support wiggen, beenkussen small) kan de client zowel goed gepositioneerd worden in lig en zit, als ook voor stabiele zijlig waarbij het verschonen van een inco en/of wassen en kleden volgens de standaard methode verlichting biedt.
 2. De Master Turner Duo is een deelbare glijdeken die ingezet kan worden bij clienten die de neiging hebben bij de zorg terug te willen draaien. Door de deelbaarheid kan de zorgprofessional onafhankelijk van elkaar de romp of de bips blijven ondersteunen om de zijlig te realiseren bij het wassen en kleden;
 3. De Master Turner Lift is een permanent glijdeken met twee functies. Namelijk de client kunnen verplaatsen binnen de grenzen van het bed als ook de client direct vanuit bed in een rolstoel tillen. Dit wordt o.a. gedaan bij clienten die korte momenten op zitten en/of in een calvin zitstysteem worden geplaatst.

Het is mijn inziens goed om met elkaar in dialoog te blijven hoe we met elkaar de productiviteit en verantwoorde zorg voor nu en de toekomst kunnen blijven waarborgen.