Even voorstellen

Solutions2care staat voor lichter werken en werkplezier aan bed! Door inzet van de juiste combinatie van hulpmiddelen en werkmethoden. Dit biedt zowel zelfredzaamheid en/of comfort aan de cliënt als ook lichter werken voor de zorgprofessional en daar waar het kan alleen. Dit geeft een positieve bijdrage aan capaciteit en inzet personeel.

Onze visie

Statement:
‘Solutions2care levert een bijdrage  in het onderhouden van vitale medewerkers door het bieden van oplossingen met de juiste werkmethoden en de juiste inzet en combinatie van hulpmiddelen. Hiermee wordt gezond gedrag gestimuleerd en de fysieke overbelasting gereduceerd’.

Solutions2care werkt! Voor lichter werken aan en rondom bed.

Het preventief inzetten van de juiste combinatie hulpmiddelen en werkmethoden bij de ADL zorg in en rondom bed, helpt zorgprofessionals hun vak zorg op een verantwoorde manier en met plezier te kunnen blijven uitvoeren. En daar waar het kan alleen. Hiermee wordt de interactie en (non)verbale communicatie tussen zorgprofessional en cliënt onderhouden. Dit draagt bij aan het goed kunnen waarnemen en signaleren hoe de cliënt het ervaart en/of zaken aangepast dienen te worden op basis van o.a. de mobilteitsklassen.

Tevens kan het hulpmiddel uitkomst bieden voor zowel de zelfredzaamheid van de cliënt als ook het comfort bij de ADL zorg. Het voorkomt zowel onnodig belasten van de cliënt als ook de zorgprofessional.

 

Solutions2care, uw samenwerkingspartner.

Solutions2care denkt mee in het vinden van oplossingen in en rondom bed waarbij aandacht is voor de eigenregievoering en wensen van de cliënt en het gezond veilig werken van de medewerker.

 

Het gezond veilig werken in de breedste zin van het woord. Dit kan zijn oplossingsrichtingen in de uitvoering van de ADL ondersteuning, maar ook in zorglogistiek en capaciteitsplanning. Want juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste persoon (kwaliteitsniveau), op de juiste plaats, met de juiste hulpmiddelen organiseren, geeft inzichten voor de capaciteitsplanning en beïnvloedt de mate van ervaren werkdruk.

 

Solutions2care werkt hierin graag samen met u als organisatie. Als gesprekspartner, adviseur van hulpmiddelen en werkmethoden om het werk aan bed te verlichten. Dat kan ook betekenen dat we op basis van gestelde pakket van eisen een advies doen buiten ons eigen assortiment. En dat is oké. Dit omdat wij onze statement nakomen: ‘een bedrage mogen leveren in het onderhouden van vitale medewerkers’. En om die reden investeren wij graag in onze relatie op korte – en lange termijn.

Hoe doen we dat?

We komen graag met u in contact. Het vinden van oplossingsrichtingen, begint met een goed gesprek. Dit om elkaar te leren kennen en te onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

 

We luisteren naar uw specifieke vraag en/of behoefte. En denken mee hoe wij een passende oplossing kunnen bieden die ten goede komt aan het comfort van de cliënt, het lichter werken voor de zorgprofessional, vergroten van het werkplezier en inzetbaarheid personeel voor de organisatie.