Skip to main content

Solutions2care werkt!
Voor lichter werken aan bed.

Solutions2care werkt

Onze visie

Statement:
‘Solutions2care levert een bijdrage  in het onderhouden van vitale medewerkers door het bieden van oplossingen met de juiste werkmethoden en de juiste inzet en combinatie van hulpmiddelen. Hiermee wordt gezond gedrag gestimuleerd en de fysieke overbelasting gereduceerd’.

Solutions2care verlicht het werk aan bed

De zorg heeft drie zaken waar zij vandaag de dag en in de toekomst mee te maken hebben:

 1. Langer thuiswonen zorgt voor toename zorgzwaarte in o.a. thuiszorg, verzorg- en verpleeghuizen;
 2. Toename zorgzwaarte en vergrijzing personeel zorgt voor zowel toename ziekteverzuim als ook een hogere uitstroom;
 3. Toename zorgzwaarte vraagt om behoud van – als ook méér deskundigheid.

Méér handen aan bed is wensdenken. Vooruit kijken en denken in andere oplossingsrichtingen is nodig om verantwoorde zorg nu en in de toekomst te kunnen blijven leveren.

Zorgtechnologie kan een bijdrage leveren in het ondersteunen van de zorgprofessional. Maar een groot deel in de zorg blijft ‘mensenwerk’, zoals het ondersteunen van wassen, kleden, eten/drinken, positioneren van liggen en zitten.

Het behouden en bevorderen van deskundigheid in de zorg is een uitdaging met het oog op de disbalans ‘in- en uitstroom’ personeel. Dit vraagt om anders denken en doen! Solutions2care biedt hierin oplossingen, zoals:

 • Passende zorg met passende werkmethoden met de juiste combinatie hulpmiddelen inclusief scholing, wat zorgt voor:
  • vereenvoudigen van handelingen in en rondom bed
  • sneller bekwame medewerkers
  • behoud en toename van zorgkwaliteit bij ADL ondersteuning
 • Preventief inzetten van hulpmiddelen, wat zorgt voor:
  • voorkomen van zorgvragen
  • reduceren van de fysieke belasting

Solutions2care, uw samenwerkingspartner.

Solutions2care brengt toegevoegde waarde in het ergonomisch inrichten van ‘zorgkamers’, zodat zorgprofessionals bij elke mobiliteitsklassen veilig en verantwoord kunnen werken!

 

We bieden oplossingen in en rondom bed waarbij aandacht is voor de eigenregievoering client en het gezond veilig werken van de medewerker.

Het gezond veilig werken in de breedste zin van het woord. Dit kan zijn oplossingsrichtingen in de uitvoering van de ADL ondersteuning, maar ook in zorglogistiek en capaciteitsplanning. Want juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste persoon (kwaliteitsniveau), op de juiste plaats, met de juiste hulpmiddelen organiseren, geeft inzichten voor de capaciteitsplanning en beïnvloedt de mate van ervaren werkdruk.

 

Solutions2care werkt hierin graag samen met u als organisatie. Als gesprekspartner, adviseur van hulpmiddelen en werkmethoden om het werk aan bed te verlichten. Dat kan ook betekenen dat we op basis van gestelde pakket van eisen een advies doen buiten ons eigen assortiment. En dat is oké. Dit omdat wij onze statement nakomen: ‘een bijdrage mogen leveren in het onderhouden van vitale medewerkers’. En om die reden investeren wij graag in onze relatie op korte – en lange termijn.

Hoe doen we dat?

We komen graag met u in contact. Het vinden van oplossingsrichtingen, begint met een goed gesprek. Dit om elkaar te leren kennen en te onderzoeken of we iets voor elkaar kunnen betekenen.

 

We luisteren naar uw specifieke vraag en/of behoefte. En denken mee hoe wij een passende oplossing kunnen bieden die ten goede komt aan het comfort van de cliënt, het ergonomisch (lichter) werken voor de zorgprofessional, vergroten van het werkplezier en inzetbaarheid personeel voor de organisatie.

Het organiseren van workshops ergonomisch werken in en rondom bed voor kennisdeling en vaardigheidstraining personeel zodat zij elke dag opnieuw hun fysieke belasting kunnen reduceren door met de juiste werkmethoden en werkmiddelen het werk te kunnen verrichten.

Interesse in een workshop? Mail en we stemmen af wat wij voor u kunnen betekenen.

Workshop ´Master Care Concept´
In deze 3 uur durende workshop wordt de deelnemer meegenomen in het ergonomisch werken in en rondom bed, waarbij ingegaan wordt op huidpreventie, comfortzorg en lichter werken. Hoe innovatieve hulpmiddelen het alleen werken kunnen ondersteunen en de fysieke belasting reduceren.

Workshop ´zelfredzaamheid ondersteunen´
Deze workshop is op aanvraag voor o.a. thuiszorgpersoneel die met kleine hulpmiddelen het verschil kunnen maken. Denk hierbij aan inzet van Turn Master draaischijf, Master Turner Small, en inzet van Tunnelglijzeilen, waarbij o.a. ingegaan wordt op steunkous aantrekken, kleden, verplaatsingen in en rondom bed. Interesse? Stuur een mail naar

Data ‘Workshop Master Care concept’

Duur: 3 uur (9.30-12.30 u en 13.00 – 16.00 u)
Waar: Solutions2care Molenkap 15 8521 MH Sint Nicolaasga
Doelgroep: verzorgenden, verpleegkundigen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, arbo medewerkers

Groepsgrootte: 6 a 8 deelnemers per keer

Data:
29 maart 2023:  9.30-12.30 u  Code 2901
29 maart 2023: 13.00-16.00 u Code 2902

28 april 2023: 9.30-12.30 u Code 2803
28 april 2023: 13.00-16.00 u Code 2804

31 mei 2023: 9.30-12.30 u Code 3105
31 mei 2023: 13.00-16.00 u Code 3106

30 juni 2023: 9.30-12.30 u Code 3007
30 juni 2023: 13.00-16.00 u Code 3008

Het is ook mogelijk een workshop te volgen in Enschede of Blaricum als Sint Nicolaasga voor u te ver weg is.

Om deel te nemen, of een workshop in Enschede of Blaricum te volgen, stuur dan een mail naar:

met de volgende gegevens:
Naam, instelling, functie en de code van de training die u bij wil wonen.  Bij minimale deelname van 4 personen gaat de workshop door.

Interesse in de workshop in Enschede of Blaricum, vermeld dit dan in de mail. Hiervoor dank.

Anders zorgen, begint bij ‘uit de comfortzone stappen en openstaan voor andere hulpmiddelen en werkwijzen die het werk kunnen verlichten’.

Tot ziens bij een workshop van Solutions2care BV.