Solutions2care werkt!
Voor lichter werken aan bed.

Blog

‘oplossingen voor lichter werken in en rondom bed’

In deze rubriek deel ik mijn passie rondom oplossingsrichtingen in de zorg, en specifiek over werk in en rondom bed.

Vanuit mijn passie wil ik u meenemen op pad om kennis, deskundigheid en inzichten met elkaar te delen. Ik wens u dan ook veel leesplezier. U bent zelf vrij om het te delen met mensen uit uw netwerk.

Recent Posts / View All Posts

Disposable transfer-hulpmiddelen inzetbaar bij infectiepreventie

| Nieuws | No Comments
Wat is er zo bijzonder aan disposable Eco Glide materiaal? Super Glide (ECO) is een super glad glijden materiaal. Dit materiaal is ecologisch verantwoord omdat het uit biologisch afbreekbaar polyethyleen…

Nylon Master, het zorghulpje wat het werk aangenaam verlicht!

| Nieuws | No Comments
Herken je het? De belasting die optreedt bij het kleden van cliënten? De vraag die het meest voorligt, is om cliënten te vragen andere kleding aan te schaffen die het…

Bergen verzetten door inzet permanent glijdeken

| Nieuws | No Comments
Toename zorgzwaarte Kijkend naar de groei van de vraag van zorg in de komende jaren, 2 miljoen 80 plussers in 2040, zou vol ingezet moeten worden op innovatie. Het is…

Je kunt je geld maar één keer uitgeven, kies dan ook bewust voor type en soort hulpmiddel.

| Nieuws | No Comments
In de zorg is sprake van vergrijzing. Mensen worden ouder, wat maakt dat burgers langer thuiswonen. En wanneer sprake is van chronische zorgondersteuning, komt de cliënt wonen in de zorgorganisatie…

De Master Turner Small product met meerdere gezichten

| Nieuws | No Comments
De Master Turner Small is inzetbaar in de particuliere markt, voor de zelfredzaamheid van de cliënt te onderhouden, maar kan ook goed de bruine glijzeil met steeklaken vervangen die ingezet…

Mensgericht werken met hulpmiddelen

| Nieuws | No Comments
De website Solutions2care is in mei 2021 vernieuwd. Toch wil ik de blog van 2018 nogmaals met jullie delen: Maandagochtend 4 juni, en de wekker gaat. Op de radio gaat…

‘Grenzen stellen, maakt het mogelijk daarbinnen vrij te bewegen’

| Nieuws | No Comments
Grenzen stellen maakt het mogelijk daarbinnen vrij te bewegen, en dat heeft de zorgprofessional nodig om verantwoorde zorg en kwaliteit te kunnen leveren. In de Wet Langdurige Zorg (WLZ) is…

Voorkomen is beter dan genezen!

| Nieuws | No Comments
Wanneer we spreken over het gezegde 'Voorkomen is beter dan genezen', spreken we over preventie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omschrijft het doel van preventie als volgt: 'Het…

Zelfredzaamheid in de thuissituatie onderhouden

| Nieuws | No Comments
Welke hulpmiddelen kunnen je zelfredzaamheid in de thuissituatie ondersteunen? De wereld verandert, en de wensen van burgers veranderen. Het langer thuis willen blijven wonen is niet meer weg te denken…