Skip to main content

Wanneer we spreken over het gezegde ‘Voorkomen is beter dan genezen’, spreken we over preventie.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) omschrijft het doel van preventie als volgt:

‘Het doel van preventie is te zorgen dat mensen gezond blijven door hun gezondheid te bevorderen en te beschermen. Ook heeft preventie tot doel ziekten en complicaties van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Er zijn grofweg vier indelingen van preventie in gebruik, namelijk naar:

  1. Doelgroep
  2. Fase van de ziekte
  3. Type maatregel
  4. Methode van uitvoering

Deze zijn worden uitgebreid beschreven op: https://bit.ly/2HPzxQk

Het ‘Van Dale woordenboek definieert ‘preventie’ als het voorkomen van. Binnen de zorg wordt gewerkt met praktijkrichtlijnen om fysieke belasting te managen. Neemt de zorgzwaarte toe dient de werkgever hulpmiddelen in te zetten om de fysieke belasting te reduceren. De werknemer daar en tegen is verplicht de ingezette hulpmiddelen goed en juist te gebruiken. En daar wringt soms de schoen. De relatie die men heeft opgebouwd met de cliënt maakt het soms lastig! Want ja, de klant is koning.

De vraag is nu vanuit welke invalshoek de medewerker ‘de klant is koning’ benadert?

Wanneer we ingaan op de klantwensen zonder rekening te houden met de grenzen die gesteld zijn aan eigen regievoering, gaan we voorbij aan onze eigen grenzen. Op basis van mijn jarenlange ervaring als trainer in de zorg, weet ik dat zorg medewerkers héél ver kunnen gaan in het overschrijden van de eigen grens. Sommigen slikken zelfs medicatie om de signalen die het lichaam aangeeft te onderdrukken en er te kunnen zijn voor de cliënt.  Of ze nemen de pijn voor lief, en kijken uit naar de vrije dagen om te kunnen bijtanken. Ik wil bij deze dan ook een oproep doen: ‘Voorkomen is beter dan genezen’. Dus laten we met elkaar de handen in één slaan en de juiste dingen goed doen. En op basis van fysieke belasting betekent dit:

Zorg goed voor JEZELF, en je TEAM, zodat jullie de cliënt kunnen garanderen 100% aanwezig te kunnen zijn om verantwoorde zorg te kunnen leveren binnen de grenzen van kwaliteit, kosten en veiligheid. Veiligheid voor jezelf als ook de cliënt!

Om dit te bereiken is het belangrijk preventiebeleid fysieke belasting integraal met een multidisciplinair team aan te pakken. Want ook bij inzet (transfer)hulpmiddelen om het werk te verlichten, is het goed te werken met producten die het uniform werken ondersteunen.

Wilt u hier meer over weten, neem gerust contact met ons op. We staan u graag te woord. Stuur een mail naar of bel M. 06- 46 74 51 09