Skip to main content

Re-ablement is overgewaaid uit Zweden, via Denemarken naar Nederland. Vilans benoemt op hun website dat het ouderen onafhankelijk van zorg heeft gemaakt in Denemarken. Professor Tine Rostgaard doet onderzoek naar ‘Reablement gebaseerd op wat ouderen willen en niet per se wat thuiszorgorganisaties willen’. In 2007 startte Reablement als experiment in gemeente Frederica, waarbij ouderen die hulpbehoevend werden maar toch thuis wilde blijven wonen een revalidatietraject volgden gericht op zelfredzaamheid. Dit resulteerde in 27.000 uur zorg reductie. 103 van de 220 zorgvragers konden volledig zelfstandig verder en 68 mensen hadden minder zorg nodig. In Nederland is re-ablement ingevoerd onder de noemer ‘herstelgerichte zorg’. (bron: vilans.nl)

De ervaringen in o.a. Denemarken toont aan dat een andere kijk op zorg nodig is, wat professor Rostgaard beaamt. Zij gelooft dat iedereen instaat is iets nieuws te leren. Dit wordt ook beaamd door  Frans Hoogeveen en Ruud Dirksen in het boek (op)nieuw geleerd, oud gedaan. Dit gaat over het lerend vermogen bij mensen met dementie. En dit sluit eigenlijk ook aan op Kinaesthetics van Dr. Frank Hatch. Zolang iemand leeft kan hij bewegen en moet hij bewegen. Dit wordt zeker in de zorgsector heel vaak vergeten. Cliënten kunnen vaak veel meer als zijn/haar omgeving denkt. 

Dit vraagt dan ook om nieuwsgierigheid van de mantelzorger en zorgprofessional om de ander uit te dagen in beweging te blijven! En mocht het zelfstandig wat moeizamer gaan, is het altijd goed om te onderzoeken welk hulpmiddel hierbij een bijdrage kan leveren. En in de thuissituatie kan een enkele glijzeilstof van toegevoegde waarde zijn. Dit kan zowel enkel als dubbelgevouwen worden toegepast. Dit helpt cliënten bij:

  1. op de zij draaien
  2. Hogerop komen in bed
  3. op de rand van het bed komen zitten
  4. van zit in bed gaan liggen
  5. aantrekken van een schoen

En mocht er ook een steunkous in het spel zijn, kan met behulp van een knijper ook de steunkous i.s.m. de mantelzorger of professional worden aangetrokken.